ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท ชาวพุทธที่ดีแท้ ไม่คิดดีอยู่แค่ตัว แต่ต้องเดินหน้าสามัคคี หนุนการทำดีไปด้วยกัน การมาในที่นี้ ถ้าใช้คำทางพระศาสนา ก็เรียกว่าเป็นการให้ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี …