ถ้าปฏิบัติธรรมถูกทาง ต้องได้ปราโมทย์
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 2 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

ถ้าปฏิบัติธรรมถูกทาง ต้องได้ปราโมทย์ พระพุทธเจ้าตรัสถึงปราโมทย์นี้บ่อยมาก เราตั้งเป็นจุดกำหนดได้เลยว่า เมื่อใดพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมาตามลำดับ พอการปฏิบัตินั้นเข้าทางถูกต้องดี…

อยู่กับปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 29 ตุลาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อยู่กับปัจจุบัน วันนี้ จะพูดเรื่องหลักธรรมหรือคำสอนที่มักเข้าใจผิดกันสักข้อหนึ่ง ในช่วงที่แล้วมานี้ ก็ได้พูดเจาะจงเกี่ยวกับธรรมที่มักจะเข้าใจกันผิดมาหลายเรื่อง แต่ยังไม่จบ วันนี้จึงเอามาต่ออีกสักเรื่อ…