วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 24 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน ทีนี้ต่อไปสู่หัวข้อที่ ๔ ต่อจากตัวความรู้แล้ว ก็ถึงวิธีหาความรู้ วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติและใฝ่รู้ความจริงในกฎธรรมชา…