ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว
เนื้อหาหลัก / 9 เมษายน 2564

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว สดชื่นรื่นสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง ทีนี้ พอวิจัยไปๆ ปัญญาเดินหน้าพัฒนาไป ก็ได้กำลังเรี่ยวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อน ตัวนี้คือความเพียร ได้แก่ ๓. วิริยะ คื…

แทรกความรู้วิชาการ
เนื้อหาหลัก / 2 พฤศจิกายน 2551

เป็นตอนที่ 5 จาก 8 ตอนของ ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

แทรกความรู้วิชาการ ขอเสริมอีกนิด เป็นความรู้เชิงวิชาการสักหน่อยว่า ปราโมทย์ กับ ปีติ สองอย่างนี้บางทีรู้สึกว่าคล้ายๆ หรือใกล้เคียงกัน ดูที่อรรถกถาอธิบายไว้ ส่วนมากบอกว่า ปราโมทย์ ก็คือ ปีติอย่างอ่อนๆ …