นำเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2549

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ นำเรื่อง ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษา โยมญาติมิตรผู้มาร่วมกันทำบุญ ได้ทำกุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ ใจนั้น นอกจากศรัทธา ก็มีน้ำใจเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา และต่อพร…

มอง Child-Centered Education อย่างไร จึงจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ อย่างเท่าทัน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 20 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

มอง Child-Centered Education อย่างไร จึงจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ อย่างเท่าทัน อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดไว้ คือ เราอยู่ท่ามกลางความเป็นจริงของกระแสสังคม เมื่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษามีความเคลื่อนไหวอย่างไ…