รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล”
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 14 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล” วินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้ แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็คลาดเคลื่อนเลือนลาง จนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไป ก็อาจจะเขว กลายความหมายเป็นอย่างอื่น จนถึงขั้น…