บทพิเศษ ๒
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บทพิเศษ ๒ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์กำลังเกร่อเหลือเกิน ถ้าปฏิบัติไม่ถูก เสียหลักเมื่อไร ก็ไปเลย คือทำให้ตกจากพระศาสนา ตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนา พร้อมก…

ถ้ายังเอาความศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องคิดให้ทางเลือกที่ถูกหลัก
เนื้อหาหลัก / 22 มกราคม 2536

เป็นตอนที่ 17 จาก 41 ตอนของ สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะ เป็นพัฒนา

ถ้ายังเอาความศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องคิดให้ทางเลือกที่ถูกหลัก ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ก็ต่างกัน การจะเข้าสู่หลักกรรมและหลักไตรสิกขาพัฒนาตน ต้องเปลี่ยนจากความศักดิ์สิทธิ์แบบฤทธิ์…