สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม ขอเจริญพร ท่านผู้เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งท่านที่เป็นกรรมการ และท่านผู้เป็นสมาชิก วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดอารัมภบทอะไรให้ยืดยาว เรื่องท…

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย) ผู้สัมภาษณ์ : แต่มีข้อสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เขาจับประเด็นกัน อย่างที่สื่อมวลชนเสนอนั้น มักจะไม่เป็นไปตามที่ท่านเจ้าคุณตั้งประเด็นเอาไว้ คือเป็นอย่างที่ท…