อยู่กับปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 29 ตุลาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อยู่กับปัจจุบัน วันนี้ จะพูดเรื่องหลักธรรมหรือคำสอนที่มักเข้าใจผิดกันสักข้อหนึ่ง ในช่วงที่แล้วมานี้ ก็ได้พูดเจาะจงเกี่ยวกับธรรมที่มักจะเข้าใจกันผิดมาหลายเรื่อง แต่ยังไม่จบ วันนี้จึงเอามาต่ออีกสักเรื่อ…

— เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา ก่อนจะผ่านไป ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องสิ่งกล่อมอีกหน่อย ได้พูดแล้วว่าตามธรรมดาของมนุษย์ทั่วไป เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นหรือภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวา…

บทที่ ๔ วันเวลาที่เป็นทางมาของกำไร
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 5 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๔ วันเวลาที่เป็นทางมาของกำไร งบดุลจะมีกำไร ก็ต้องค่อยสะสมไปตามเวลา ที่ว่ามานี้ก็เป็นการนำเสนอซึ่งเป็นการพูดในแง่ต่างๆ เพื่อจะให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลาที่ผ่านไป ที่เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เหม…