คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 16 ธันวาคม 2526

เป็นตอนที่ 13 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

คำอนุโมทนา สำนักพิมพ์เทียนวรรณ มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เฉ…