(เนื้อหา)
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต สังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ ทีนี้ พอเลยจากเรื่องของวัดก็ขยายออกไปถึงเรื่องของพระศาสนา จะเห็นได้ว่าเวลานี้ภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดขึ้นมาก อย่างเ…

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 7 กรกฎาคม 2532

เสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ ไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำกับศาสนาอย่างไรก็ได้ ถ้าจะทำกับศาสนาตามที่ตนชอบใจ ก็ไม่ใช่นับถือศาสนานั้นแล้ว สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พึงเป็นไปเพื่อส่งเสริมการกระทำที่ซื…

(อุตริมนุสธรรม และ อนุปสัมบัน)
เนื้อหาหลัก / 12 มิถุนายน 2532

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

(อาจารย์ระวี) ทีนี้ขอมาถึงเรื่อง อุดมคติสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ในความคิดของกระผมนั้นพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงศักยภาพภายในของมนุษย์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ระดับชีวิตที่สูงมาก แต่ว่าการที่จะกระทำเช่นนั้นได้คง…