เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 2 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ พระพรหมคุณาภรณ์ ดูเหมือนว่า เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันจะแยกตัวเองจากกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีคำว่า Reductionism และในศตวรรษนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดศัพท์ Holistic…

กิจกรรม ๓ ประการ ที่เศรษฐศาสตร์ควรให้ความสนใจ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 22 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

กิจกรรม ๓ ประการ ที่เศรษฐศาสตร์ควรให้ความสนใจ พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาอยากพูดถึงเรื่องนี้ สัมพันธ์กับกฎของการพัฒนามนุษย์ ในระดับพื้นฐาน ความเป็นอยู่ดี คือสภาวะซึ่งเกื้อหนุนกับการพัฒนามนุษย์ กิจกรรมทางเศร…