ความหมายและฐานะของสัจจธรรม
เนื้อหาหลัก / 20 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ สัจจธรรมกับจริยธรรม

ความหมายและฐานะของสัจจธรรม ตอนต้นนี้ควรเริ่มด้วยสัจจธรรมก่อน ประการแรก จะพูดถึงความหมายง่ายๆ ว่า พุทธศาสนามองสัจจธรรมอย่างไร สัจจธรรม แปลง่ายๆ ว่า ความจริง ความแท้ ภาวะที่เป็นอย่างนั้น หรือภาวะที่เป็น…

เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 3 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ทั้งท่านผู้จัดสัมมนาและท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความคิดเห็นในที่นี้ ในตอนแรกที่อาจารย์สุลักษณ์นิมนต์ไปนั้น อา…