ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

26 มีนาคม 2544

… การศึกษาสมัยใหม่ที่จัดกันมา ได้มองเห็นกันมากขึ้นว่าชักจะมีความหมายแคบและเพี้ยนไป กลายเป็นแค่ความรู้ ข้อมูล และการที่จะได้เครื่องมือทำมาหากิน แม้กระทั่งเป็นความเก่งในการหาผลประโยชน์ ความหมายที่แท้เหลือแค่เป็นเงาๆ และไม่ค่อยเอาใจใส่กัน คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทำให้คนมีความเป็นอยู่ดีงามขึ้น มีพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ประเสริฐมีสันติสุข …

… ปัญหาของเราอยู่ที่ว่า คนไทยที่ว่านับถือพระพุทธศาสนานั้น ไม่รู้จักศาสนาที่ตนนับถือ …

เราสอนให้ชาวพุทธรู้จักศาสนาของเขา ไม่ใช่ปล่อยให้นับถือแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราว ซึ่งจะทำให้สูญเสียประโยชน์ที่พึ่งได้ ทั้งแก่ตัวของเขาเอง และของสังคมประเทศชาติ เราไม่ได้สอนเพื่อจะไป convert แนวคิดของฝรั่งกับของเราต่างกันคนละเรื่องละราว สภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น นอกจากต้องรู้จักฝรั่งให้เพียงพอแล้ว ก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องสังคมของตัวเองให้ดี …

สารบัญ

ความเป็นมา

(กล่าวนำ) ปฏิรูปการศึกษา : พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

 

– ๑ – ทำไมกิจการพุทธศาสนา จึงควรตั้งเป็นองค์กรอิสระ
– ๒ – ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง

No Comments

Comments are closed.