เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

23 เมษายน 2539

…ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น อย่ามองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัวสัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่นด้วย ปัจจัยตัวเดียวกันนั้น เมื่อใช้ประกอบกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เจริญก้าวหน้า แต่พอปัจจัยตัวเดียวกันนั้นไปประกอบร่วมกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ต่างออกไป กลับทำให้เกิดความเสื่อมไปเลย

สันโดษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ใช้สันโดษเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไปร่วมกับปัจจัยอื่นเพื่อทำให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ใช้สันโดษล้วนๆ เฉพาะตัว ก็ไปหยุดที่ความพอใจ แล้วก็สบาย พอแค่นี้ ก็ได้ความสุข แต่ผลตามมาก็ขี้เกียจเท่านั่นเอง นอนสบาย ไม่ต้องเอาอะไร แค่นี้ก็สุขแล้ว พุทธเจ้าไม่เคยสอนสันโดษแบบนี้…

 

สารบัญ – เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

 

– ๑ – ไทยถือพุทธ ทำไมไม่เจริญ
– ๒ – ใช้ธรรมเพื่อก้าวไป ไม่ใช่เพื่อนอนสบาย
– ๓ – ปฏิบัติธรรม ต้องให้สมดุล
ภาคผนวก

No Comments

Comments are closed.