ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

21 กรกฎาคม 2551

…เพียงแค่ว่าคนที่จะตาย มีจิตใจเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริงชั้นนี้แหละถือว่าดีที่สุด…

เดิมชื่อเรื่องว่า “พินัยกรรมชีวิต: ผลต่อศาสนา”

สารบัญ – ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

No Comments

Comments are closed.