ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

10 กรกฎาคม 2546

…ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม? อ่อนแออย่างไร? ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้ จับหลักเอาไว้ไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา ก็ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า เอาแต่ใจตัว…

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.