สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

1 พฤศจิกายน 2527

สาเหตุที่แท้จริง น่าจะไม่ใช่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเจริญที่เข้ามาใหม่ แต่น่าจะเกิดจากการที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยลำพัง

ขณะเดียวกัน พระสงฆ์เองก็ไม่ค่อยจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และยึดถือหน้าที่ในการรักษาขนบธรรมเนียมแต่เดิมเอาไว้ เริ่มอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน ก็ค่อยๆ ห่างออกไปทุกที …

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.