ธรรมกับกาม
เนื้อหาหลัก / 16 กรกฎาคม 2524

เป็นตอนที่ 4 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ธรรมกับกาม เจริญพรท่านชาวพุทธบริษัททั้งหลาย หลังจากได้ฟังอภิปรายมาแล้วอาตมาขอแสดงความเห็นแทรกสักเล็กน้อยว่า หัวข้อเรื่องพูดที่ว่า ธรรมะกับกาม นั้น ในเรื่องความหมายของธรรมก็ได้พูดกันไปแล้วว่ามีความหมาย…

Foundations of Buddhist Social Ethics
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 2 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Foundations of Buddhist Social Ethics This article has been published separately with the same name. Please read at… Foundations of Buddhist Social Ethics Foundations of Buddhist Social Ethics

Abbreviations
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Abbreviations AAṅguttara Nikāya DDīgha Nikāya DhDhammapada DhACommentary on the Dhammapada ItItivuttaka KhKhuddakapāṭha JJātaka JAJātaka Commentary MMajjhima Nikāya Nd2Cullaniddessa SSaṁyutta Nikāya S…

Foundations of Buddhist Social Ethics
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 1 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Foundations of Buddhist Social Ethics Although the ethics of Buddhism is widely discussed today, its treatment is frequently misconceived or lopsided, even when offered by Buddhist scholars. In order …

Conclusion
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 5 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Conclusion The foundations of Buddhist social ethics can be schematized in the following diagram, which outlines the whole system of Buddhist ethics: magga paññā Enlightened world view (based on insig…

Social Relationships and Responsibility
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 2 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Social Relationships and Responsibility Within the Monastic Order In comparison with society as a whole the sangha, or monastic fellowship, is a very small community. It is intended to be the completi…

Notes
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 6 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Notes 1. See the two kinds of extremes, the ten kinds of lay people or enjoyers of sense-pleasure, and the three kinds of ascetics in the Rāsiya Sutta S.IV.330ff. Buddhist thought is characterized by …

Attitudes Toward Poverty and Wealth
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 3 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

Attitudes Toward Poverty and Wealth The term poverty may sometimes be misleading. The familiar Buddhist concepts are rather contentment (santuṭṭhi) or limited desires (appicchatā). Poverty (daliddiya)…

The System of Buddhist Ethics
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 4 จาก 8 ตอนของ Foundations of Buddhist Social Ethics

The System of Buddhist Ethics Buddhist social ethics will be understood more adequately if we understand its place in the whole system of Buddhist ethics. As mentioned earlier, the whole of Buddhist e…