บันทึกของผู้เรียบเรียง
เนื้อหาประกอบ / 23 พฤศจิกายน 2536

บันทึกของผู้เรียบเรียง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ ผู้ศรัทธาท่านหนึ่ง ซึ่งขอไม่ให้เปิดเผยนาม (ขอย่อชื่อของท่านเอาเองว่า คุณ ส.ศศว.) ได้นำเงินมาถวาย ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนพิมพ์หนังสือ “พุทธธรรม” แจกเป็นธ…

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง
เนื้อหาประกอบ / 3 พฤศจิกายน 2536

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ ผู้อำนวยการบริหารสภาศาสนาโลก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๑๙๙๓ มานิมนต์ผู้เรียบเรียง ให้เข้าร่วมประชุมสภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ (The 1993 Parliament…

กฐินสู่ธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 31 ตุลาคม 2536

..หนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ที่รวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบาตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, ส…

๒. หลักของชาวพุทธ
เนื้อหาหลัก / 31 ตุลาคม 2536

เป็นตอนที่ 16 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

๒. หลักของชาวพุทธ ส่วนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีการพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวแล้ว คลิกอ่านต่อได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ แสงเงินแสงทองของชีวิต ธรรมะฉบับเรียนลัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 14 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

อนุโมทนา กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม มีกุศลฉันทะจะพิมพ์หนังสือเรื่อง “กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม” นี้ ขึ้นเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางธรรม ที่จะเป็นประโยชน์…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 14 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 11 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

คำนำ ธรรมะเป็นสิ่งควรค่าแก่การสดับฟัง เพราะเป็นเรื่องอันเนื่องด้วยภาวะความเป็นจริงที่ทุกชีวิตต้องข้องเกี่ยว แต่ความเป็นจริงนั้นมีหลายระดับและมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงหลายประเภท ธรรมะต่างกับควา…

กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 9 พฤษภาคม 2536

…ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะต้องให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิ…

จะสุขแท้ ต้องเป็นไท
เนื้อหาหลัก / 8 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 9 จาก 14 ตอนของ จะสุขแท้ต้องเป็นไท : ต้องสุขเองได้ จึงจะช่วยโลกให้เป็นสุข

จะสุขแท้ ต้องเป็นไท ประการที่สอง มนุษย์มีความเข้าใจแบบพร่าๆ หลอกตัวเองไว้ว่า สิ่งที่เราไปยึดถือครอบครองนี้ ยิ่งยึดถือครอบครองไว้ได้มาก ก็จะทำให้เรามีความสุขได้มาก เพราะฉะนั้น คนจึงแสวงหากันใหญ่ แสวงหา…

ทำกรรมอย่างฉลาด คือความสามารถของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 8 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 12 จาก 14 ตอนของ จะสุขแท้ต้องเป็นไท : ต้องสุขเองได้ จึงจะช่วยโลกให้เป็นสุข

ทำกรรมอย่างฉลาด คือความสามารถของมนุษย์ ความหมุนเวียนไปของโลกและพิภพของมนุษย์ในกรรมนิยาม คู่เคียงกันไปกับความหมุนเวียนของโลกและจักรภพในอุตุนิยาม แดนมนุษย์นั้นเป็นแดนของกรรม กรรมเป็นส่วนที่มนุษย์ทำได้ เ…

ความจริงถึงจะร้าย ก็ต้องทำประโยชน์ให้ได้
เนื้อหาหลัก / 8 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 6 จาก 14 ตอนของ จะสุขแท้ต้องเป็นไท : ต้องสุขเองได้ จึงจะช่วยโลกให้เป็นสุข

ความจริงถึงจะร้าย ก็ต้องทำประโยชน์ให้ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดคือ ความตาย ความตายที่น่ากลัวที่สุดนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เอามาใช้ใ…