สรุปความ
เนื้อหาหลัก / 19 พฤศจิกายน 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สรุปความ เท่าที่พูดมานี้ ก็ให้รู้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็นผลพลอยได้ และผลที่ต้องการแท้จริง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เขาใ…

คนไทยมีคุณภาพแค่ไหน พิสูจน์ได้ด้วยโควิด-19
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 11 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

คนไทยมีคุณภาพแค่ไหน พิสูจน์ได้ด้วยโควิด-19 เวลานี้ ทุกคน อย่าไปคิดแค่ใกล้ๆ ไม่ใช่แค่พวกเราในถิ่นนี้บ้านนี้ แต่ทั้งประเทศไทย และไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่กว้างออกไปทั้งโลก กำลังเจอวิกฤติการณ์โรคโควิด-19 แพ…

– ๓ – ปฏิบัติการ: โพชฌงค์ ในชีวิตและกิจการ
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

– ๓ – ปฏิบัติการ: โพชฌงค์ ในชีวิตและกิจการ ถ้าเลือกที่ไม่ได้ ก็ทำที่นั่นให้มันดี เมื่อกี้ได้พูดอธิบายความหมายของโพชฌงค์ ๗ แต่ละข้อๆ ไปแล้ว เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติเป็นรายข้อแล้ว ก…

ได้บทเรียน เพื่ออนาคต
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 14 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ได้บทเรียน เพื่ออนาคต ข้อที่ ๓ มองอนาคตสืบจากปัจจุบัน ให้ได้บทเรียน คือมองปัจจุบันเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต หมายความว่า ภัยอันตรายสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็นเหตุปัจจัยใ…

ชาวพุทธไทยจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติธรรมของตัว
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 13 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ชาวพุทธไทยจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติธรรมของตัว เรื่องความมีน้ำใจที่ได้แสดงเมตตาการุณย์ออกมา เป็นการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาทั้งหลาย และเป็นทานคือการให้การแบ่งปันต่างๆ นั้น ก็เป็นอันว่า คนไทยนี้ถนัดมากและพร…

บันทึกประกอบ
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

บันทึกประกอบ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ผู้เขียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อบำบัดอาพาธที่นับว่าเป็นคราวใหญ่ครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลานั้น สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังเริ่มชัดขึ้น …

คนสู้ปัญหา พัฒนาได้แน่
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

คนสู้ปัญหา พัฒนาได้แน่ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีงานทำ หรือเรื่องย้ายที่ทำงานไปทำที่บ้านเท่านั้น ความขัดข้องต่างๆ มีอีกมากมาย คนจำนวนมากไปไหนๆ ไม่ได้ และไม่มีที่ที่จะไป ต้องอยู่แต่ที…

คนทำให้งานสำเร็จ งานทำให้คนยิ่งพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

คนทำให้งานสำเร็จ งานทำให้คนยิ่งพัฒนา มาถึงตรงนี้ ก็เลยจะพูดถึงหลักโพชฌงค์ ที่น่านำมาปฏิบัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะคุณหมอและพยาบาลทั้งหลายนั้น เมื่อทำงานกับคนเจ็บไข้ ต่อหน้าโรคร้ายที่น่ากลัว…

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี
หนังสือ / 20 พฤษภาคม 2563

…ในยามมีเรื่องร้าย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นนี้ ก็มีคติ…ที่ท่านให้ไว้อีกว่า คนที่เก่งจริง คนที่ดำเนินชีวิตได้ดีนั้น ถึงทีได้ประโยชน์สมหมาย ไม่เหลิงลอย ถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ก็ไม่หมดกำลังใจ

มองไปข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่
บทความ/ข้อเขียน / 12 มกราคม 2563

มองไปข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคใหม่เป็นของคนรุ่นใหม่ เด็กทั้งหลาย คือคนรุ่นใหม่ ที่จะสร้างยุคใหม่ โลกยุคใหม่ ควรจะดีงามสดใสอยู่กันได้ดีกว่านี้ คนที่จะสร้างยุคใหม่นั้นได้ ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องเก่…