(กล่าวนำ)

7 มกราคม 2535
เป็นตอนที่ 1 จาก 10 ตอนของ

สุขนี้มิไกล
ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

เจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาเยี่ยมเคารพคุณโยมผู้ล่วงลับ และแสดงน้ำใจต่อเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตร

วันนี้ เป็นวันที่ ๓ แห่งการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว

การบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ ตามคติทางพระศาสนา ท่านเรียกว่า เป็นการบำเพ็ญทักษิณานุประทาน ซึ่งแปลว่า การเพิ่มให้ทักษิณา หมายความว่า การที่เราทำทักษิณานุประทานนี้ก็มีการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องกันไป บำเพ็ญกุศลครั้งหนึ่งก็ให้ทักษิณาครั้งหนึ่ง เป็นการให้เพิ่มไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า ทักษิณานุประทาน

ทักษิณา คืออะไร ทักษิณานั้น แปลตามหลักวิชาว่า ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ ด้วยความเชื่อหรือศรัทธาในกรรมและผลของกรรม อันนี้เป็นความหมายที่ยืดยาว แต่ตามความหมายที่ง่ายๆ ก็คือ เป็นทานที่ถวายแก่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปนั่นเอง

วันนี้เรามาบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ตามประเพณี เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับนี้ จะมีประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อตั้งเป็นคำถามขึ้นมาแล้วเราก็ต้องคิดหาเหตุผลมาตอบกัน ซึ่งบางทีก็ไม่ง่ายเท่าไร

 

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปทำบุญงานศพทำไม? >>

No Comments

Comments are closed.