– ๑ – ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2541
เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ

– ๑ –
ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา

เมื่อพูดถึงเรื่องประชาธิปไตย ถ้าจะกล่าวถึงความหมาย เรามีวิธีพูดง่ายๆ อย่างหนึ่ง คือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอล์นมาอ้าง เพราะคนชอบและรู้กันมาก คือวาทะที่ว่า “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” วาทะนี้คนจำกันแม่น แต่น่าสังเกตว่า เวลาพูดกันคนมักมองความหมายในแง่ของความรู้สึกที่ตื่นเต้นว่าพวกเราประชาชนจะได้ เช่นจะได้สิทธิได้อำนาจหรือได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มอง คือ ความรับผิดชอบ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตยคุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน >>

No Comments

Comments are closed.