— ข้อควรพิจารณาบางประการสำหรับกำหนดแนวทางของบทบาท
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 10 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ข้อควรพิจารณาบางประการสำหรับกำหนดแนวทางของบทบาท ๑. ความขาดแคลนพระสงฆ์ในท้องถิ่นห่างไกล ในชนบท ถึงขนาดชาวบ้านต้องใช้วิธีการคล้ายจ้างพระไปอยู่ นี้เป็นสภาพที่ปรากฏแล้ว บางถิ่นพระที่อยู่ต้องละถิ่นไป เพราะ…

— บทบาทในอดีต
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 6 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

บทบาทในอดีต ประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ ยังไม่ปรากฏละเอียดชัดเจน พอที่จะให้ทราบถึงบทบาทของพระสงฆ์ในยุคเริ่มแรกทีเดียวว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าจะถือตามอย่างประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา…

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2512

เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/การรักษาฐานะ-สถาบันพุทธ/ การรักษาฐ…

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2509

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/ปัญหา-ฐานะ-ภารกิจ-…