กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย ขอเจริญพร ท่านอธิบดีกรมวิชาการ ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน วันนี้ อาตมภาพได้รับนิมนต์มาให้พูดตามหัวข้อดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว เวลาก็จำกัดหน่อย จึงข…

– ๑ – ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

– ๑ – ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา เมื่อพูดถึงเรื่องประชาธิปไตย ถ้าจะกล่าวถึงความหมาย เรามีวิธีพูดง่ายๆ อย่างหนึ่ง คือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอล์นมาอ้าง เพราะคนชอบและ…

คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 3 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน ในวาทะของลินคอล์นนี้ ถ้าพิจารณาลึกลงไปให้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างใน ก็จะต้องพูดต่อไปอีก กล่าวคือ ที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน แล…

ประชาชนปกครอง คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจ ประชาชนจะตัดสินใจถูกดี ประชาชนต้องมีการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 4 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ประชาชนปกครอง คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจ ประชาชนจะตัดสินใจถูกดี ประชาชนต้องมีการศึกษา ยังมีข้อพิจารณาต่อไปว่า เมื่อประชาชนเป็นผู้ปกครอง ก็หมายความว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจ เพราะว่า คน…

หนึ่งบัณฑิต ดีกว่าพันพาล แต่ประชาธิปไตยต้องการให้ทั้งพันเป็นบัณฑิต
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 5 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

หนึ่งบัณฑิต ดีกว่าพันพาล แต่ประชาธิปไตยต้องการให้ทั้งพันเป็นบัณฑิต มีคาถาเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งใจความว่า คนเขลาอ่อนปัญญา มาประชุมกันมากมายเกินพัน พวกเขาได้แต่คร่ำครวญรำพันตัดพ้อต่อว่ากัน ปัญหา…

การศึกษาจะพัฒนาคนได้ผล ต้องช่วยให้คนพัฒนาความต้องการ
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 6 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

การศึกษาจะพัฒนาคนได้ผล ต้องช่วยให้คนพัฒนาความต้องการ ได้พูดแล้วว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน เพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตย จึงต้องให้คนมีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน หรือเพื่อ…

ประชาธิปไตยจะเป็นจริงได้ ต้องให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 7 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยจะเป็นจริงได้ ต้องให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง ทีนี้แง่ต่อไปก็คือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่มีใครมาสั่งมาบังคับ เพราะประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนจึงต้องรับผิดชอบชีวิตและสังคมได้เอง การที…

ประชาธิปไตย จัดสรรสังคมให้มีโอกาสสูงสุด
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย จัดสรรสังคมให้มีโอกาสสูงสุด ต่อไปอีกแง่หนึ่งคือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นระบบการจัดสรรสังคมเพื่อให้เกิดโอกาสดีที่สุดในการสร้างสรรค์ ที่จะทำให้ชีวิตและสังคมบรรลุประโยชน์สุขสูงสุด ส…

— ก) หลักการของประชาธิปไตย เพื่อให้มีประสิทธิผลในการใช้โอกาส
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 9 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ก) หลักการของประชาธิปไตย เพื่อให้มีประสิทธิผลในการใช้โอกาส โอกาสสองด้านนี้จะต้องมาบรรจบกัน คือ มีทั้งโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ให้ชีวิตเจริญงอกงาม บรรลุประโยชน์สูงสุด และพร้อมกันนั้น ก็มีโอกาสที่จะใ…

— ข) หลักการของประชาธิปไตย ที่มีอยู่โดดเด่นในสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 10 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ข) หลักการของประชาธิปไตย ที่มีอยู่โดดเด่นในสังคมไทย แม้แต่ในสังคมที่ถือกันว่าเป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน คือประเทศอเมริกา เราจะได้ยินว่า เท่าที่เป็นมาตามประเพณี ประเทศอเมริกานี้ มีความภูม…