๒. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสื่อสัมพันธ์กับโลกทางอินทรีย์ ๖
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 21 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

๒. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสื่อสัมพันธ์กับโลกทางอินทรีย์ ๖ ก) จุดแยกจากกระบวนการเสพ สู่กระบวนการศึกษา เนื่องจากเวลาหมด จึงขอเน้นนิดเดียวว่า ระบบที่ ๒ คือเรื่องของการสื่อสัมพันธ์กับโลกทางอินทรีย์ ๖ นี่ส…

๓. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสัมพันธ์ปัจจัยภายใน-ภายนอก
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

๓. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสัมพันธ์ปัจจัยภายใน-ภายนอก ปัจจัยที่ช่วยในการเรียนรู้มีหลายอย่าง แต่เมื่อจัดประเภทก็มี ๒ พวก คือ ปัจจัยภายนอก กับปัจจัยภายใน และในบรรดาปัจจัยภายนอก-ภายในที่มีมากนั้น ปัจจัยที…

— ก) การเรียนอย่างมีความสุข ก็ต้องแยกแยะเข้าใจให้ถูก
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ก) การเรียนอย่างมีความสุข ก็ต้องแยกแยะเข้าใจให้ถูก เวลานี้เรามาเน้นกันในเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุข ก็เลยขอแทรกตอนนี้ว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นมี ๒ แบบ คือ ๑. ความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอก คื…

— ข) เรียนด้วยความสุข และสนุกในการเรียน
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ข) เรียนด้วยความสุข และสนุกในการเรียน ระยะนี้เราพูดกันมากขึ้นถึงการที่ว่าเด็กควรจะเรียนอย่างมีความสุข และสนุกในการเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ก็มีช่องทางพลาด ซึ่งจะต้องระวังโดยไม่ประมาท อย่างที่กล…