สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งควรพูดไว้ด้วย ก็คือเรื่องความสุข ความสุขเป็นเรื่องใหญ่มาก ในการศึกษาคือการพัฒนาคนที่ถูกต้อง การศึกษาที่แท้เริ่มเมื่อไ…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 18 ธันวาคม 2539

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

อนุโมทนา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ นี้ เป็นปาฐกถานำในการประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีชื่อเรื่อง ตามที่กำหน…