ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม
เนื้อหาหลัก / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม ท่านสหธรรมิกทั้งหลาย ขออำนวยพรแก่ท่านประธานกรรมการ พร้อมทั้งท่านกรรมการผู้จัดการและกรรมการแห่งมูลนิธิโกมลฯ และท่านสาธุชนทั้งหลาย หัวข้อเรื่องปาฐกถาในวันนี้ที่ตั้งไว้ว่า ‘ชาว…

คำส่งท้าย
เนื้อหาประกอบ / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำส่งท้าย พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทั้งหลาย กระผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องต้องกันกับกระผมว่า ถึงแม้จะเป็นปาฐกถาที่ยาว แต่ก็เป็นปาฐกถาที่มีเนื้อหาสาระละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่าน ประโย…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 9 มีนาคม 2523

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำนำ เมื่อนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ ตลอดจนกรรมการอื่นๆ ของโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์ชุมนุมบทความทางวิชาการ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสที่พระชนม์คร…

คำกล่าวนำ ของ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโกมลคีมทอง
เนื้อหาประกอบ / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำกล่าวนำ ของ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโกมลคีมทอง พระคุณเจ้าท่านประธานกรรมการมูลนิธิโกมลคีมทองท่านอดีตนายก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านกรรมการสยามสมาคม ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลาย ในนามขอ…