ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี ขอเจริญพร ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ผู้เป็นประธาน ท่านผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ท่านสหธรรมมิก และญาติโยมสาธุชนทุกท่าน เริ่มต้นคงจะต้องขอประทานอภัยออกตัวนิดหน่อ…

ตายดีคืออย่างไร และสำคัญอย่างไร?
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

ตายดีคืออย่างไร และสำคัญอย่างไร? ลองมาดูในแง่ของพระศาสนา การสิ้นสุดของชีวิตที่เรียกว่า ความตายนั้น ท่านก็เห็นความสำคัญอย่างมาก ในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงอยู่เสมอว่าอย่างไรเป็นการตายที่ดี ท่านมักใช้คำสั้…

แม้ถึงวาระสุดท้าย มนุษย์ก็ไม่หมดโอกาสที่จะได้สิ่งดีที่สุดของชีวิต
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

แม้ถึงวาระสุดท้าย มนุษย์ก็ไม่หมดโอกาสที่จะได้สิ่งดีที่สุดของชีวิต ยิ่งกว่านั้น ทางพุทธศาสนาถือว่า ชีวิตคนมีโอกาสตลอดเวลา จนถึงวาระสุดท้าย แม้แต่จะบรรลุประโยชน์สูงสุดของชีวิต ในขณะจะดับจิต โดยเฉพาะการบ…

ต้องยอมรับว่าเรายังรู้ไม่เพียงพอต่อความจริงของธรรมชาติ จึงต้องปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาท
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

ต้องยอมรับว่าเรายังรู้ไม่เพียงพอต่อความจริงของธรรมชาติ จึงต้องปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาท ปัจจุบันนี้เรามีปัญหาซับซ้อนสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าก็จริ…

การรู้ความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

การรู้ความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เมื่อมีเรื่องที่จะต้องพิจารณา อย่างในกรณีนี้ เราพูดได้ว่าไม่มีสูตรสำเร็จ เมื่อไม่มีสูตรสำเร็จ เราจะทำได้เพียงนำเอาหลักการบา…

หลักการใหญ่: ปฏิบัติการด้วยเจตนาดีที่สุด บนฐานแห่งปัญญาที่รู้ถ่องแท้ที่สุด
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2541

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

หลักการใหญ่: ปฏิบัติการด้วยเจตนาดีที่สุด บนฐานแห่งปัญญาที่รู้ถ่องแท้ที่สุด ในโลกที่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นนี้ จะมีปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนแปลกๆ มากขึ้นด้วย ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จในการ…