– ๑ – จากอุบาสก-อุบาสิกา มาถึงปัญหาภิกษุณี
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

– ๑ – จากอุบาสก-อุบาสิกา มาถึงปัญหาภิกษุณี เข้าพรรษา คือถึงฤดูกาลแห่งการศึกษา วันเข้าพรรษานี้ ทราบกันดีว่าเป็นเวลาที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ โดยเฉพาะเมื่อพระเก่าอยู่กับวัด ก็เป็นโอกาสให้มีผู้เ…

ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน ชาวพุทธเรานั้น เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินตามหลักที่เรียกว่า องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไป มีอยู่ ๕…

เรื่องภิกษุณี พูดกันดีๆ ไม่ต้องมีปัญหา — ตั้งจิตเมตตาก่อนว่า จะหาทางทำให้ดีที่สุด
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 3 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

เรื่องภิกษุณี พูดกันดีๆ ไม่ต้องมีปัญหา ตั้งจิตเมตตาก่อนว่า จะหาทางทำให้ดีที่สุด เมื่อกี้นี้พันเอกทองขาว ผู้ดำเนินรายการธรรมะร่วมสมัย ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องการบวชเป็นภิกษุณี คิดว่าวันนี้จะไม่ค่อยมีกำลัง…

ตั้งหลักไว้: ให้ผู้หญิงก็ได้ และธรรมวินัยก็ไม่เสีย
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ตั้งหลักไว้: ให้ผู้หญิงก็ได้ และธรรมวินัยก็ไม่เสีย ข้อที่ ๒ ความปรารถนาดีและความต้องการของเรานี้จะได้แค่ไหน ก็ต้องขึ้นต่อหลักการ เราต้องดูว่าหลักการเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติไว้อย่างไรในเ…

ผู้หญิงมีสิทธิบวชเป็นภิกษุณี แต่คนที่มีสิทธิบวชให้ไม่มี
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 5 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ผู้หญิงมีสิทธิบวชเป็นภิกษุณี แต่คนที่มีสิทธิบวชให้ไม่มี ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันคราวนี้ เพียงฟังและพิจารณาเล็กน้อย ก็จะเห็นได้ว่า มีการแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้เข้าใจเรื่องราวกันมากทีเด…

ถึงจะมีสถานะที่ดี แต่ถ้าไม่รู้จักรักษา ในไม่ช้าก็จะเสื่อมจากสถานะนั้นเอง
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 6 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ถึงจะมีสถานะที่ดี แต่ถ้าไม่รู้จักรักษา ในไม่ช้าก็จะเสื่อมจากสถานะนั้นเอง ข้อที่ ๓ เรื่องเก่าเกี่ยวกับสิ่งดีที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งบางทีเราก็มองข้ามไป ไม่เอาใจใส่ ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับสองข้อที่พูดไปนั้นโดยต…

พิสูจน์ตัวเองว่า สิ่งที่มีอยู่ สามารถจัดการให้ดี ไม่ใช่ชอบแต่ของใหม่ แต่ใช้และบำรุงรักษาไม่เป็น
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 7 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

พิสูจน์ตัวเองว่า สิ่งที่มีอยู่ สามารถจัดการให้ดี ไม่ใช่ชอบแต่ของใหม่ แต่ใช้และบำรุงรักษาไม่เป็น แม่ชีีเรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะพูดเรื่องภิกษุณีกันหรือไม่ก็ตาม ก็ขออย่าให้มองข้ามเรื่องแม่ชีไป เมื่อแม่ช…

การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้ การศึกษาปัจจุบันเดี๋ยวนี้พูดกันบ่อยว่า เด็กไทยไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น จะต้องสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็น อย่าลืมว่า การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องตั้งอย…

สังคมจะดี ประชาธิปไตยจะมีคุณค่า หนีไม่พ้นว่า ทุกคนต้องถือธรรมเป็นใหญ่
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 9 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

สังคมจะดี ประชาธิปไตยจะมีคุณค่า หนีไม่พ้นว่า ทุกคนต้องถือธรรมเป็นใหญ่ อย่างเรื่องของภิกษุณีนี้ ไม่ว่าจะได้แค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏออกมา ซึ่งควรยกมาพิจารณาก็คือ การที่ได้ถกเถียงกันมานั้น ทำเพีย…

สุดท้ายก็มาลงที่หลักพื้นฐาน คืออามิสทานจากชาวบ้าน เพื่อให้พระสงฆ์มีกำลัง ที่จะอำนวยธรรมทานแก่ประชาชน
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 10 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

สุดท้ายก็มาลงที่หลักพื้นฐาน คืออามิสทานจากชาวบ้าน เพื่อให้พระสงฆ์มีกำลัง ที่จะอำนวยธรรมทานแก่ประชาชน ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่มีน้ำใจ ทั้งด้านหนึ่งคือศรัทธาในพระรัตนตรัย และอีกด้านหนึ่…