นำเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 1 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

นำเรื่อง ขอเจริญพร ท่านอาจารย์คณบดี ทั้งท่านคณบดีท่านแรกของคณะ ท่านคณบดีในอดีตและในปัจจุบัน พร้อมทั้งอาจารย์ นิสิต และท่านผู้สนใจทุกท่าน วันนี้อาตมภาพได้รับนิมนต์มาปาฐกถา แต่ปรากฏว่าได้มีพิธีเพิ่มพิเศ…

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน หัวข้อปาฐกถานี้เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใหม่ เวลานี้เป็นยุคที่อะไรต่ออะไรก็พูดว่า “แบบยั่งยืน” เป็นคำที่นิยมกันมากคำหนึ่ง ใช้กันในหลายวิชา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ แม…

จิตวิทยาอย่างที่เป็นอยู่ ไม่ยั่งยืนหรืออย่างไร
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 3 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จิตวิทยาอย่างที่เป็นอยู่ ไม่ยั่งยืนหรืออย่างไร ปาฐกถาวันนี้ตั้งชื่อให้ว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน” สำหรับคำว่า “พัฒนาคุณภาพชีวิต” นี้ เราคงจะไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีก แต่ที่พู…

ใช้วิธีรูปธรรม ศึกษาและพัฒนานามธรรมได้จริงหรือไม่
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 4 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ใช้วิธีรูปธรรม ศึกษาและพัฒนานามธรรมได้จริงหรือไม่ ที่จริงเรื่องทางจิตใจนี้เรามีคำถามกันมานานตั้งแต่ต้นแล้วว่า เราจะเข้าถึงความจริงทางจิตหรือสภาพนามธรรมด้วยวิธีการทางวัตถุได้จริงหรือไม่ ถ้ามองให้กว้างอ…

เจาะลึกเฉพาะด้าน กับโยงสัมพันธ์เป็นระบบ จะเลือกอย่างไหน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 5 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

เจาะลึกเฉพาะด้าน กับโยงสัมพันธ์เป็นระบบ จะเลือกอย่างไหน ต่อไปลองดูลักษณะที่ ๒ ของจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของยุคปัจจุบันนี้ ลักษณะอย่างหนึ่งของศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบันก็คือ เป็นศาสตร์ที่ชำนาญเฉ…

จิตวิทยาถูกครอบงำหรือมีอิทธิพลชักนำหรือไม่ จิตวิทยาจะสนองรับใช้หรือจะปรับแก้นำทางอารยธรรม
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 6 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จิตวิทยาถูกครอบงำหรือมีอิทธิพลชักนำหรือไม่ จิตวิทยาจะสนองรับใช้หรือจะปรับแก้นำทางอารยธรรม ข้อสังเกตต่อไปอีกอย่างหนึ่ง อาจจะใช้คำสั้นๆ ว่า “ไม่ครบวงจร” ไม่ครบวงจรนี้หมายถึง การขาดความประสานสอดคล้องระหว…

จะตั้งปุถุชนหรืออริยชนว่าเป็นคนมาตรฐาน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 7 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จะตั้งปุถุชนหรืออริยชนว่าเป็นคนมาตรฐาน ต่อไปอีกข้อหนึ่งคือ จิตวิทยาอย่างที่เป็นอยู่นี้ เป็นแบบที่เรียกว่า ยอมรับสภาพปุถุชน หรือยอมรับสภาพจิตปุถุชนว่าเป็นสภาพปกติ หรือเป็นสภาพจิตมาตรฐาน คือเรามองว่า ถ้…

– ๒ – จิตวิทยาในระบบบูรณาการ
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 8 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

– ๒ – จิตวิทยาในระบบบูรณาการ มองพุทธศาสนา หาแง่คิดสำหรับจิตวิทยา ทีนี้หันมามองพระพุทธศาสนา ความจริงพระพุทธศาสนามีลักษณะคล้ายจิตวิทยาสมัยใหม่อยู่บ้าง ในความหมายที่เป็นศาสตร์ว่าด้วยความรู้เก…

นอกจากเป็นระบบ ต้องสัมพันธ์กันครบตลอดวงจร
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 9 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

นอกจากเป็นระบบ ต้องสัมพันธ์กันครบตลอดวงจร เรื่องต่อไปก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า จิตวิทยาแบบยั่งยืนนั้นจะต้องครบวงจรหรือไปตลอดสาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เป็นระบบความสัมพันธ์ในชีวิตมนุ…

ด้วยบูรณาการในระบบดุลยภาพ พอเริ่มพัฒนาคน ความสุขก็เริ่มพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 10 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ด้วยบูรณาการในระบบดุลยภาพ พอเริ่มพัฒนาคน ความสุขก็เริ่มพัฒนา ขอยกตัวอย่างการฝึกพฤติกรรมอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ ที่ผู้คนพากันมุ่งหวังความสุขจากวัตถุ เราถือว…