พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาที่ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำพระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย สำเร็จเรียบร้อย นับว่าเป็นงานใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่การพระศาสนา คือเป็นเครื่องรักษาพระพุทธศาสนา…

ความสำคัญ และการรักษาพระไตรปิฎก
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2542

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

ความสำคัญ และ การรักษาพระไตรปิฎก ก่อนจะพูดถึงพระไตรปิฎก ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธศาสนา ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า การที่เรานับถือพระพุทธศาสนา ก็คือนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า ข…

โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฏก
เนื้อหาหลัก / 1 ธันวาคม 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

โครงสร้างและสาระสำคัญ ของพระไตรปิฏก -๑- ทบทวนความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนานั้น ว่าตามความหมายทั่วไป ได้แก่ศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นและทรงประทานคำสั่งสอนไว้เป็นหลัก แต่ถ้าว่าโดยสา…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 14 ตุลาคม 2545

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

คำปรารภ “รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้” เป็นหนังสือที่รวบรวมคำบรรยายและข้อเขียนเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ๓ ตอน คือ ๑) บทปาฐกถาธรรม โดยวีดิทัศน์ ฉายในวันสมโภชพระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย ของมหาวิทยาลั…