สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
เนื้อหาหลัก / 20 ธันวาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness ได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness สันติภาพเกิดจา…

Foundations of Buddhist Social Ethics
เนื้อหาหลัก / 19 มิถุนายน 2524

เป็นตอนที่ 2 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Foundations of Buddhist Social Ethics This article has been published separately with the same name. Please read at… Foundations of Buddhist Social Ethics Foundations of Buddhist Social Ethics

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction

เป็นตอนที่ 8 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction Point of distinction Samatha Vipassanā 1. Nature Dependent on concentration Dependent on wisdom or insight 2. Charact…