พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง เมื่อถึงวาระที่มีการร่างรัฐธรรมนูญตามที่ตั้งกำหนดไว้ ได้มีการถกเถียงกันว่า จะให้มีบทบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ ในที่สุด ฝ่ายที่ไม่ให้มีบัญญ…

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว กิจการศาสนาในความหมายแบบของเรา จะเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมือง ก็เพียงในการสั่งสอนแสดงหลักการในการบริหารการปกค…

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน การที่ศาสนบุคคลและองค์กรศาสนาคริสต์มีอำนาจทางการเมืองนั้น มิใช่เพียงเพื่อเข้าควบคุมหรือบริหารกิจกา…

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง พระธรรมปิฎก ถ้าไม่มีอะไร ขอพูดต่อไปเรื่องการสอนศาสนา ในเรื่องนี้เริ่มแรกเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เช่นอยู่กับสังคมไทย ไม่ใช่อยู่กับสังคมอเมริกันเป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจ…

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว อีกตัวอย่างหนึ่ง ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนา พอเห็นประเทศอเมริกามีการแยกระหว่าง church and state เห็นเขามีคติ separation of church and state ทั้…