การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

การแสดงความคิดเห็น ต้องคู่มากับการแสวงหาความรู้ การศึกษาปัจจุบันเดี๋ยวนี้พูดกันบ่อยว่า เด็กไทยไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น จะต้องสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็น อย่าลืมว่า การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องตั้งอย…

วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 24 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน ทีนี้ต่อไปสู่หัวข้อที่ ๔ ต่อจากตัวความรู้แล้ว ก็ถึงวิธีหาความรู้ วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติและใฝ่รู้ความจริงในกฎธรรมชา…

แดนแห่งความรู้: ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 23 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

แดนแห่งความรู้: ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ถ้าวิเคราะห์กันต่อไปอีก ก็จะเห็นว่า การที่วิทยาศาสตร์มีช่องโหว่เป็นปลายเปิดนี้ ก็เพราะวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ความจริงของธรรมชาติในโลกฝ่ายวัตถุภายนอกด้…