มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 3 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย ยกตัวอย่างว่า คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง มีเงินทองของกินใช้มากมาย กินอาหารดีๆ แต่เป็นโรคอ้วนกันมากมาย เช่น ประเทศอเมริกา ซึ่งเวลานี้คนเป็นโรคอ้วนกันมาก ก็ถือว่าคุ…

มาตรฐานการครองชีพ วัดกันที่ไหน
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 2 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

มาตรฐานการครองชีพ วัดกันที่ไหน ก่อนที่จะมานิยมใช้คำว่า quality of life หรือคุณภาพชีวิตนั้น เขานิยมใช้คำว่า “มาตรฐานการครองชีพ” ที่แปลจากฝรั่งเช่นเดียวกัน คือ standard of living ซึ่งในยุคก่อนนี้ใช้กันม…

“บุญ” ครอบคลุมคำว่าคุณภาพชีวิต ได้แค่ไหน
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

“บุญ” ครอบคลุมคำว่าคุณภาพชีวิต ได้แค่ไหน ขอเสนอนิดเดียว ให้ไปดูเรื่องมฆมาณพ ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ทำบุญ ดูว่าเขาทำอะไรบ้างที่เรียกว่า “บุญ” แนวคิดเรื่องบุญในพุทธศาสนาตรงนี้ เป็นเรื่องของชาวบ้านพื…