สู่การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ ๖
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 31 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

สู่การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ ๖ ที่ควรกำหนดคุณค่าเป้าหมายในระหว่างให้ชัดก็เพราะว่า ถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะไม่เอาคุณค่ามันก็หนีไม่พ้น ถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่กำหนดคุณค่าเอง มันก็จะต…

วิทยาศาสตร์: ต้นวงจรที่เฉออกไปจากมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 29 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์: ต้นวงจรที่เฉออกไปจากมนุษย์ ทีนี้ ลองมาเทียบดูระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง คือที่บอกเมื่อกี้ว่าวงจรวิทยาศาสตร์ไม่ครบไม่ครอบคลุมความเป็นมนุษย์ เพราะเฉออกไปเสีย เป็นวงจรที่ออ…

โลกวัตถุ: แดนตัวเองที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่จบ
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 27 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

โลกวัตถุ: แดนตัวเอง ที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่จบ ยิ่งกว่านั้น ที่จริงเวลานี้ แม้แต่ในแดนของโลกวัตถุเองที่เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เจริญมาจนจะสุดพรมแดนนั้น ตัวความจริงในฝ่ายโลกวัตถุนี่ในขั้นพื้นฐานจริงๆ ก็อย่าง…