“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว กิจการศาสนาในความหมายแบบของเรา จะเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมือง ก็เพียงในการสั่งสอนแสดงหลักการในการบริหารการปกค…

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน การที่ศาสนบุคคลและองค์กรศาสนาคริสต์มีอำนาจทางการเมืองนั้น มิใช่เพียงเพื่อเข้าควบคุมหรือบริหารกิจกา…

(โลกาภิวัตน์พาจริยธรรมตะวันตกเข้ามา การศึกษาก็พัฒนาไม่ถึงเป้าหมาย)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็อยากจะให้แง่คิดอีกเรื่องหนึ่ง เวลานี้โลกเราก็กว้างไกลเราบอกว่าเป็น โลกาภิวัตน์อะไรต่างๆ โลกไร้พรมแดน โลกถึงกันหมด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ว่า ในทางจิตใจและในทางปัญญามันไม่สอดคล้องกัน มันไม่ส…

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้ แม้แต่ในการที่คิดจะสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศพัฒนาทางวัตถุนั้น เราก็คิดว่าเรานี้สร้างความเจริญแบบตะวันตก เราแสดงออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนว่า เรามีค…

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว อีกตัวอย่างหนึ่ง ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนา พอเห็นประเทศอเมริกามีการแยกระหว่าง church and state เห็นเขามีคติ separation of church and state ทั้…

บทสัมภาษณ์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

บทสัมภาษณ์พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   อาจารย์เชื่อวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่ และวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ชีวิตได้จริงหรือ พระราชวรมุนี: พูดได้หลายแง่หลายมุม พูดกว้างๆ วิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดี…

— การศึกษาพุทธศาสนา บนพื้นฐานของความรู้แบบตะวันตก
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 3 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การศึกษาพุทธศาสนา บนพื้นฐานของความรู้แบบตะวันตก ในการพูดนี้ อาตมาคิดว่าจะมีข้อเสียเปรียบเล็กน้อย คือในสมัยปัจจุบันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้น เรารู้สึกสนใจในคำศัพท์แสงที่เป็นภาษาตะวันตก และเนื้อหาวิชาแบบตะว…