มนุษย์สร้างอารยธรรมเจริญขึ้นไป แต่รักษาฐานเดิมในธรรมชาติไว้ไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 6 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

มนุษย์สร้างอารยธรรมเจริญขึ้นไป แต่รักษาฐานเดิมในธรรมชาติไว้ไม่ได้ ว่าที่จริงนั้น คนเราในยุคที่เจริญขึ้นมานี้ บางทีก็มีข้อบกพร่องโดยไม่รู้ตัว อย่างเรื่องความแปลกแยกนี้ เราแพ้คนสมัยก่อน เมื่อเราเจริญด้ว…

หลักการสำคัญบางอย่าง ที่เป็นแนวทางของการจัดการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 27 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

หลักการสำคัญบางอย่าง ที่เป็นแนวทางของการจัดการศึกษา ทีนี้ก็มาถึงตัวหลัก อย่างไรก็ตาม หลักแต่ละเรื่องนั้นยาวมาก แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะในด้านตัวหลักเคยพูดไว้บ่อย เพราะฉะนั้นแม้จะไม่พูดถึงตัวหลักการก็ได้ ใ…

แดนแห่งความรู้: ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 23 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

แดนแห่งความรู้: ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ถ้าวิเคราะห์กันต่อไปอีก ก็จะเห็นว่า การที่วิทยาศาสตร์มีช่องโหว่เป็นปลายเปิดนี้ ก็เพราะวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ความจริงของธรรมชาติในโลกฝ่ายวัตถุภายนอกด้…

ศรัทธาที่ครบชุด ต้องทั้งมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 21 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ศรัทธาที่ครบชุด ต้องทั้งมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม ๒) ระดับที่สอง หรือระดับรอง: ศรัทธา ๒ อย่าง ที่โยงต่อกัน ศรัทธาระดับที่สอง ก็มีจุดที่เป็นเป้า ๒ จุด กล่าวคือ ธรรมชาติกับตัวมนุษย์ และโยงจุดเป้าทั้งสองม…

เมื่อวิทยาศาสตร์แปลกหน้ากับธรรมชาติ
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 4 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

เมื่อวิทยาศาสตร์แปลกหน้ากับธรรมชาติ วิทยาศาสตร์นั้นโดยพื้นฐานของมัน จะต้องเป็นพวกเดียวกับธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้คนได้มีความรู้สึกว่า สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มิใช่ธรรมชาติ เราเคยเรียกสิ่งที่ทำข…