สิกขาข้อศีลมี ๒ ด้าน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 7 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

สิกขาข้อศีลมี ๒ ด้าน เมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้อีก คราวนี้วัดผลด้วยภาวนา ๔ เลย แต่เรื่องภาวนา ๔ นี้ ต้องโยงกับสิกขา ๓ หรือไตรสิกขาให้ดี ต้องชัดว่า เราใช้ภาวนา ๔ วัดผลของสิกขา ๓ อีกอย่างหนึ่ง ต้องชัดว่า…

การศึกษา ออกผลมาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดี มีวิถีชีวิตดีงามที่พัฒนาไปในมรรค จนเป็นภาวิต ๔
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 19 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

การศึกษา ออกผลมาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดี มีวิถีชีวิตดีงามที่พัฒนาไปในมรรค จนเป็นภาวิต ๔ ไตรสิกขากับมรรคต้องไปด้วยกัน เมื่อเราดำเนินชีวิตไป เราจะฝึกให้ชีวิตพัฒนา ก็เอาไตรสิกขาใส่เข้าไปในชีวิต ชีวิตก…