การศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นฐานแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทย
เนื้อหาหลัก / 29 สิงหาคม 2537

เป็นตอนที่ 7 จาก 7 ตอนของ สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

การศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นฐานแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทย ขอย้อนมาพูดถึงเรื่องการศึกษาของสงฆ์บ้าง และจะพูดในแง่ที่โยงกับวัฒนธรรม ปีนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นปีทองของการศึกษาสงฆ์ การศึกษาของสงฆ์นั้นเป็นการศ…

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม
เนื้อหาหลัก / 29 สิงหาคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม วัฒนธรรมนี้ ว่าที่จริงก็เป็นเรื่องในระดับรูปแบบ คือเป็นเรื่องสภาพที่ปรากฏภายนอกโดยส่วนมาก วัฒนธรรมที่เป็นรูปปรากฏหรือเป็นรูปแบบนี้ จะมีแก่นสารแท้จริง ก็จะต้องมีตัวความจริงที่ล…