เมื่อความมั่นใจในวิทยาศาสตร์สั่นคลอน แม้แต่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนก็เฟื่องฟูได้
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 13 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

เมื่อความมั่นใจในวิทยาศาสตร์สั่นคลอน แม้แต่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนก็เฟื่องฟูได้ ขอสรุปในข้อสำคัญอีกทีหนึ่งว่า ปัญหาของมนุษย์ในชีวิตและสังคมที่เป็นอยู่จริงนี้ ต้องการคำตอบที่สำเร็จรูปที่ใช้การได้ทันที หรือ…

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างที่ไม่ห่างจากความแม้นเหมือน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 10 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างที่ไม่ห่างจากความแม้นเหมือน เมื่อได้เห็นความแตกต่างบ้างแล้ว ก็จะพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ต่อไปอีก เพราะเหตุที่ศาสนาเสนอความจริงเกี่ยว…

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ เริ่มร่วมแล้วร้างเริด
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 9 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ เริ่มร่วมแล้วร้างเริด จุดเริ่มร่วมที่กลายเป็นจุดแยกห่าง ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ ศาสนามีต้นกำเนิดจากอะไร เรียนกันมาแต่ไหนแต่ไรว่า ศาสนามีต้นกำเนิดจากความกลัวภัย ก็กลัวภัยธรรมชาติ…

สุดแดนวิทย์ เข้ามาจ่อแดนจิต
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 26 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

สุดแดนวิทย์ เข้ามาจ่อแดนจิต   ก้าวยิ่งใหญ่สู่ความตระหนักรู้ ในขีดวิสัยของวิทยาศาสตร์ ทีนี้หัวข้อต่อไป จะพูดเรื่องขอบเขตหรือขีดจำกัดของความรู้ หรือขอบเขตของการเข้าถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ ขอโยงกล…

ศาสนาที่แท้เป็นฐานกำเนิดของวิทยาศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 30 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ศาสนาที่แท้เป็นฐานกำเนิดของวิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะความใฝ่รู้และศรัทธาที่บอกมาแล้วเท่านั้น แม้แต่การค้นพบสำคัญที่เป็นความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาจากในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เห…

วิทยาศาสตร์: ต้นวงจรที่เฉออกไปจากมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 29 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์: ต้นวงจรที่เฉออกไปจากมนุษย์ ทีนี้ ลองมาเทียบดูระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง คือที่บอกเมื่อกี้ว่าวงจรวิทยาศาสตร์ไม่ครบไม่ครอบคลุมความเป็นมนุษย์ เพราะเฉออกไปเสีย เป็นวงจรที่ออ…

มนุษย์จะประสบคุณค่าสูงสุดได้ ต้องให้วิทยาศาสตร์กับศาสนาบรรลุจุดบรรจบ
เนื้อหาหลัก / 16 มิถุนายน 2534

เป็นตอนที่ 14 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

มนุษย์จะประสบคุณค่าสูงสุดได้ ต้องให้วิทยาศาสตร์กับศาสนาบรรลุจุดบรรจบ ก่อนจะผ่านตอนนี้ไป ขอตั้งข้อคิดข้อสังเกตแทรกเข้ามาอีกสักหน่อย การเกิดขึ้นและเจริญพัฒนาของวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมานี้ เรายอมรับโดยไม…

บทสัมภาษณ์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

บทสัมภาษณ์พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   อาจารย์เชื่อวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่ และวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ชีวิตได้จริงหรือ พระราชวรมุนี: พูดได้หลายแง่หลายมุม พูดกว้างๆ วิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดี…