พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร ถาม: ในพระวินัยจะระบุว่า ไม่ให้ผู้ที่พิการบวชเป็นพระภิกษุ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้พิการได้บวชเป็นพระภิกษุ เหมือนเป็นการกีดกันคนพ…

มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร
เนื้อหาหลัก / 28 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร – มีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับข้อขัดแย้งกรณีพระยันตระ อาตมาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องขัดแย้งอะไร เป็นเรื่องที่ว่า ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมากกว่าจะ…

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย) ผู้สัมภาษณ์ : แต่มีข้อสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เขาจับประเด็นกัน อย่างที่สื่อมวลชนเสนอนั้น มักจะไม่เป็นไปตามที่ท่านเจ้าคุณตั้งประเด็นเอาไว้ คือเป็นอย่างที่ท…

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 5 ธันวาคม 2530

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหนึ่งแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่าง…

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 5 ตุลาคม 2530

เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน คณะสงฆ์เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดสถาบันหนึ่งของชาติ สถิติเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ แสดงว่า มีภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวน ๒๓๗,๗๗๐ รู…

บันทึกที่ ๒ ปัญหาเกี่ยวกับ ความเสื่อมโทรมของสถาบันสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 11 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกที่ ๒ ปัญหาเกี่ยวกับ ความเสื่อมโทรมของสถาบันสงฆ์ มีผู้ถามปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงสถาบันสงฆ์ว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยสับสนยุ่งเหยิงและด้อยพัฒนา ก็เพราะทุกกลุ่มไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง และห…