ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 มิถุนายน 2543

…การแสดงโลกแก่ลูก ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี โดยเฉพาะ มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไม…

ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 สิงหาคม 2540

…คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้น เรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา… การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล…

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ ทีนี้ก็มามองถึงธรรมชาติของมนุษย์ให้ลึกเข้าไปอีก มีคำถามว่าเราก็ดำเนินชีวิตด้วยพฤติกรรม จิตใจและปัญญาอยู่อย่างนี้แล้ว เมื่อจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนา ๓ ด้าน คือพัฒนาพฤติกร…

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มกราคม 2538

“มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสำคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ได้แม้ในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหรือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งอื่นเท่านั้น ถ้าเราพู…

— กฐินขยายผล กลายเป็นกิจกรรมของประชาชน
เนื้อหาหลัก / 6 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

กฐินขยายผล กลายเป็นกิจกรรมของประชาชน ในการที่จะเสร็จเป็นกฐินนั้น มีกิจกรรมสำคัญแยกได้เป็นสองตอน ได้แก่ ตอนเข้าที่ประชุม ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ประชุมมอบผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งไป และเมื่อพระทั้งวัดไปช…

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในสถานที่นี้ ซึ่งมีผู้ใฝ่รู้ทางวิชาการและใฝ่ความรู้ทางธรรม เรื่องที่จะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ…