ความสดใสที่ไม่พ้นความสับสน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 11 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ความสดใสที่ไม่พ้นความสับสน เพราะฉะนั้น มันก็ชักจะมีวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน วิทยาศาสตร์ที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน นอกจากวิทยาศาสตร์เก่ากับวิทยา­ศาสตร์ใหม่ หรือฟิสิกส์เก่ากับฟิสิกส์ใหม่แล้ว ก็…

โลกวัตถุ: แดนตัวเองที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่จบ
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 27 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

โลกวัตถุ: แดนตัวเอง ที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่จบ ยิ่งกว่านั้น ที่จริงเวลานี้ แม้แต่ในแดนของโลกวัตถุเองที่เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เจริญมาจนจะสุดพรมแดนนั้น ตัวความจริงในฝ่ายโลกวัตถุนี่ในขั้นพื้นฐานจริงๆ ก็อย่าง…