บทที่ ๓ งบดุลสังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๓ งบดุลสังคม ทำงบดุลชีวิตแล้ว ก็ทำงบดุลสังคมคู่กันไป ทีนี้ มองให้กว้างออกไป นอกจากชีวิตของเราแล้ว วงงานของเรา โรงพยาบาลของเรา มหาวิทยาลัยของเรา สังคมไทยของเรา เป็นอย่างไร อย่างสังคมไทยของเรานี้ …

มองอเมริกา หันมาดูไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 19 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

มองอเมริกา หันมาดูไทย ถ้าหากว่าเราเทียบกับสังคมตะวันตก เขาสร้างสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) ขึ้นมาอย่างไร เขามีเป้าหมายที่เป็นจิตสำนึกโดยชัดเจน คือการแก้ปัญหาความขาดแคลนจะทำให้สังคมของเขามีควา…