คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย เรามาถึงยุคสมัยนี้ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศ คำถามก็เกิดขึ้นว่า ในท่ามกลางสภาพปัจจุบันที่เรียกว่ายุคสารสนเทศนี้ เราจะพัฒนาคนอย่างไรโดยใช้หลักการแห่งไตรสิกขานั้นเพื่อให…

คุณค่าและความคิดที่ผลักดัน เบื้องหลังกำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 7 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

คุณค่าและความคิดที่ผลักดัน เบื้องหลังกำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ขอย้อนกลับไปพูดถึงกำเนิดของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นมาได้อย่างไร อะไรเป็นจุดต้นกำเนิดของวิทยาศาสต…

สู่การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ ๖
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 31 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

สู่การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ ๖ ที่ควรกำหนดคุณค่าเป้าหมายในระหว่างให้ชัดก็เพราะว่า ถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะไม่เอาคุณค่ามันก็หนีไม่พ้น ถ้าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่กำหนดคุณค่าเอง มันก็จะต…

บทที่ ๓ งบดุลสังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๓ งบดุลสังคม ทำงบดุลชีวิตแล้ว ก็ทำงบดุลสังคมคู่กันไป ทีนี้ มองให้กว้างออกไป นอกจากชีวิตของเราแล้ว วงงานของเรา โรงพยาบาลของเรา มหาวิทยาลัยของเรา สังคมไทยของเรา เป็นอย่างไร อย่างสังคมไทยของเรานี้ …

มองอเมริกา หันมาดูไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

มองอเมริกา หันมาดูไทย ถ้าหากว่าเราเทียบกับสังคมตะวันตก เขาสร้างสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) ขึ้นมาอย่างไร เขามีเป้าหมายที่เป็นจิตสำนึกโดยชัดเจน คือการแก้ปัญหาความขาดแคลนจะทำให้สังคมของเขามีควา…