ชุมชนจะเข้มแข็ง ถ้ายึดเอาบุญเป็นศูนย์กลาง
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 5 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

ชุมชนจะเข้มแข็ง ถ้ายึดเอาบุญเป็นศูนย์กลาง คำว่าบุญนี่เป็นคำที่คนไทยสมัยก่อนพูดแล้วก็เรียกได้ว่าซาบซึ้งจริงๆ ไปทำบุญที่วัด เดินผ่านบ้านคนที่ไม่ได้ไป เขาถามว่าไปไหนมา ตอบว่าไปทำบุญมา คนที่ไปทำบุญมาก็แจก…

เบื้องหลังความเจริญ คือเบื้องหลังความติดตัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 8 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

เบื้องหลังความเจริญ คือเบื้องหลังความติดตัน เหตุปัจจัยยังไม่หมดแค่นี้ นอกจากแนวความคิดใหญ่ๆ สองสายนั้นแล้ว ยังมีทัศนคติที่เจริญควบคู่มาด้วยกันที่เป็นปัจจัยแก่กันกับแนวความคิด ๒ อย่างข้างต้น ช่วยเสริมใ…

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในสถานที่นี้ ซึ่งมีผู้ใฝ่รู้ทางวิชาการและใฝ่ความรู้ทางธรรม เรื่องที่จะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ…