(เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค บนฐานของการแก่งแย่งหรือสามัคคี)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง คือเรื่อง concept ต่างๆ เช่นอย่างเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค บางทีพวกที่ต้นคิดในยุคสมัยแรกตอนที่พัฒนาหรือว่าริเริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตย พวกนี้อาจจะมีความชัดพอสมควร แต่พอมาถึงยุคปัจ…

ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก ความสำเร็จทั้งหลาย จะได้มาโดยง่ายก็หาไม่ ทีนี้ เรามานึกดูถึงความสำเร็จของคนทั้งหลายในโลก เป็นธรรมดาว่า ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชีวิต สร้างสรรค์สังคม และทำสิ่งดีงา…

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง พระธรรมปิฎก ถ้าไม่มีอะไร ขอพูดต่อไปเรื่องการสอนศาสนา ในเรื่องนี้เริ่มแรกเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เช่นอยู่กับสังคมไทย ไม่ใช่อยู่กับสังคมอเมริกันเป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจ…

เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ สิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ หรือ Freedom of the press อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ในสังคมไทยของเรา เราเคยขาดแคลนสิ่งนี้มากมา…

พระพุทธศาสนา กับประชาธิปไตย
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย   ท่านสหธรรมิกและท่านสาธุชนทั้งหลาย การพูดเรื่องพุทธศาสนากับประชาธิปไตยในวันนี้ ท่านผู้ดำเนินรายการ ได้วางแนวการพูดไว้กว้างๆ ส่วนหนึ่งแล้ว สำหรับอาตมภาพเห็นว่าแนวของเรื…