เหตุ และ ปัจจัย ในพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 28 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

เหตุ และ ปัจจัย ในพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ เรื่องเหตุและปัจจัยนี้ แม้แต่ในภาษาไทยก็ยังมีปัญหา เมื่อเราพูดถึงคำว่า เหตุ หรือสาเหตุ ได้แก่ Cause และ ปัจจัย หรือ Condition ในคำสอนเดิม เหตุ หรือที่เรา…

ปัจจัยหนึ่งอาจนําไปสู่ผลหลายอย่าง
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 29 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ปัจจัยหนึ่งอาจนำไปสู่ผลหลายอย่าง คำสอนในพระพุทธศาสนาบอกว่า สำหรับผลอันหนึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เมื่อปัจจัยทั้งหมดพร้อม ผลจึงจะออกมา จากปัจจัยอันหนึ่งอาจมีผลหลายอย่าง นี่คือสาเหตุที่ความคิดเหตุผลทางวิทยา…

การแยกแยะปัจจัยหรือยักย้ายเงื่อนไข
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 30 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

การแยกแยะปัจจัยหรือยักย้ายเงื่อนไข พระพรหมคุณาภรณ์ นั่นเป็นความสามารถพิเศษ ที่ไม่ใช่ทุกคนที่มีจิตใจสว่างจะมีได้ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอิสระจากกิเลสจะทำในสิ่งนี้ได้ แต่คำสอนนี้ก็มีความสำคัญมาก ข้อแรก สำหรั…