พัฒนาปัญญา (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒)

24 กันยายน 2528

…พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า “คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุข” คือทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจจะมีการผิดพลาด โดยเข้าใจว่า เรานี้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้ว แต่ปัญญาของเรานั้นอาจจะมีจุดบกพร่อง มีแง่ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ผิดพลาด ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมามากมาย…

 

สารบัญ – พัฒนาปัญญา (เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒)

No Comments

Comments are closed.